• Psychologische hulp - traject BGGZ


  Met een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts voor psychologische hulp (een traject in de basis-GGZ) heeft u binnen de basisverzekering recht op vergoeding volgens de vastgestelde tarieven van de NZa welke ik volg  (zie tariefbeschikking NZa). Deze verwijzing dient u bij de eerste afspraak mee te nemen.
  Op basis van de vastgestelde diagnose bepalen we in de intake de noodzakelijke intensiteit van het traject passend bij uw hulpvraag - het zogenaamde zorgzwaarteproduct.

  In mijn praktijk werk ik zonder contract met een van de zorgverzekeringen en daarmee is er geen beperking of u een traject kunt starten.
  De vergoeding van het traject gaat niet via mij maar deze regelt u zelf met uw zorgverzekering.
  Na afronding van het zorgtraject ontvangt u van mij een totaalfactuur die u in kunt dienen bij uw zorgverzekering waarna u afhankelijk van de door afgesloten verzekering de vergoeding van het traject ontvangt. (Overzicht Zorgverzekeringen).
  U dient hierbij wel rekening te houden met het verplichte eigen risico- het totaalbedrag dat u in een jaar maakt aan medische kosten. 

  Bij de start van het traject maak ik met u afspraken over de maandelijks afrekening van de sessies tijdens het traject of eventueel na het afgeronde traject.

  Sessies die buiten het zorgproduct vallen dient u zelf te betalen- niet alle indicaties worden vergoed door de zorgverzekeringen.

  Afspraken die korter dan 48 uur voor de sessie worden afgezegd worden in rekening gebracht met een no-show-tarief (€ 75,00).

  Deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

 • Coachingstrajecten

  Mocht u interesse hebben in hulp in de vorm van een coachingstraject is dat mogelijk. Deze hulp valt buiten het bestel van de bGGZ en wordt door u zelf of uw werkgever/ opdrachtgever bekostigd. Op basis van uw hulpvraag wordt een offerte opgemaakt.