• Tarieven en Vergoedingen

 • Psychologische hulp - traject BGGZ

  In mijn praktijk werk ik zonder contracten met de zorgverzekeringen.
  Met een verwijzing van de huisarts voor psychologische hulp (een traject in de basis-GGZ) heeft u recht op vergoeding volgens de vastgestelde tarieven van de NZa welke ik volg  (zie tariefbeschikking NZa). Op basis van de vastgestelde diagnose stellen we de noodzakelijke intenstiteit van het traject vast - het zogenaamde zorgzwaarteproduct.
  Tegenwoordig worden niet alle hulpverleningsvragen door de zorgverzekering vergoed (zoals bijvoorbeeld relatie-problemen en werkgerelateerde problematiek). 

  Per maand ontvangt u van mij een voorschotnota die u vooruit betaalt. Na afronding van het zorgtraject ontvangt u van mij een totaalfactuur die u in kunt dienen bij uw zorgverzekering.
  Afhankelijk van de verzekering (natura of een restitutie-polis) die u heeft afgesloten zal deze worden vergoed.
  Sessies die buiten het zorgproduct vallen dient u zelf te betalen.

  Afspraken die korter dan 48 uur voor de sessie worden afgezegd worden in rekening gebracht met een no-show-tarief.

  Deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

 • Coachingstrajecten

  Mocht u interesse hebben in hulp in de vorm van een coachingstraject is dat mogelijk. Deze hulp valt buiten het bestel van de bGGZ en wordt door u zelf of uw werkgever/ opdrachtgever bekostigd. Op basis van uw hulpvraag wordt een offerte opgemaakt.