• Tarieven en Vergoedingen

 • Psychologische hulp - traject BGGZ


  Met een verwijzing van de huisarts voor psychologische hulp (een traject in de basis-GGZ) heeft u recht op vergoeding volgens de vastgestelde tarieven van de NZa welke ik volg  (zie tariefbeschikking NZa).
  Op basis van de vastgestelde diagnose bepalen we in de intake de noodzakelijke intensiteit van het traject passend bij uw hulpvraag - het zogenaamde zorgzwaarteproduct.

  In mijn praktijk werk ik zonder contract met een van de zorgverzekeringen waardoor de vergoeding van het traject niet via mij gaat maar u deze zelf regelt met uw zorgverzekering.
  Tijdens het traject ontvangt u van mij een maandelijkse voorschotnota over de sessies van de voorgaande maand.
  Na afronding van het zorgtraject ontvangt u van mij een totaalfactuur die u in kunt dienen bij uw zorgverzekering.

  Sessies die buiten het zorgproduct vallen dient u zelf te betalen.

  Afspraken die korter dan 48 uur voor de sessie worden afgezegd worden in rekening gebracht met een no-show-tarief.

  Deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

 • Coachingstrajecten

  Mocht u interesse hebben in hulp in de vorm van een coachingstraject is dat mogelijk. Deze hulp valt buiten het bestel van de bGGZ en wordt door u zelf of uw werkgever/ opdrachtgever bekostigd. Op basis van uw hulpvraag wordt een offerte opgemaakt.